Skrotning af bil

Gratis bilvurdering på 2 trin

Skal du skrotte din bil? Så sælg den til os og modtag en høj skrotpræmie.

Har du en gammel bil, der har tjent dig trofast i mange år, men som nu bare fylder plads og samler støv? Overvejer du at skrotte den og slippe af med den besvær, det medfører? Så kan vi hjælpe dig! Vi er specialiserede i at købe skrotbiler og sørge for, at de bliver genanvendt på den mest miljøvenlige måde muligt.

Når du sælger din bil til os, kan du være sikker på, at den bliver håndteret på en ansvarlig og miljøvenlig måde. Vi samarbejder med autoriserede og godkendte skrotvirksomheder, der sørger for at demontere bilen og genanvende så mange dele som muligt. Dette hjælper med at reducere affaldsmængden og belastningen på vores miljø.

Så få en online vurdering af din bil nu og få Danmarks højeste skrotpræmie – Det er 100% gratis at få en vurdering af din bil.

Bilvurderings logo

Få en gratis bilvurdering med vores online bilberegner

Bilvurderings logo

En af vores sælgere vil kontakte dig med et tilbud på din bil

Få en bilvurdering

Sælg din bil og få en høj skrotræmie

Skal bilen skrottes? Her ses en mand som kigger å en defekt bil

Hvis du har en gammel bil, der har brug for dyre reparationer eller ikke er blevet brugt i lang tid, kan du overveje at skrotte den.

Af miljømæssige hensyn er det bedst, hvis bilen kan genbruges så længe som muligt. Produktionen af nye biler har en enorm klimapåvirkning, især dem med lithiumbatterier, og at udskyde skrotningen af en gammel bil kan derfor være gavnligt for miljøet.

Hvad er værdien på din bil?

Hvad er min bil værd?

Få en uforpligtende bilvurdering nemt og hurtigt her. Sælg din bil til os og få en god pris

lille logo

Formålet med skrotpræmier er at reducere luftforurening og CO2-udledninger ved at øge antallet af køretøjer på vejene, der har lavere brændstofforbrug og dermed mindre udledning af skadelige stoffer. Det er også en måde at støtte bilindustrien ved at øge efterspørgslen efter nye biler.

Så før du kører bilen til skrotningspladsen, bør du overveje muligheder, der kan forlænge bilens levetid og undgå besværet med at opbevare bilen korrekt. Én sådan mulighed er vikoeberallebiler.dk

Først foretager du nemt en online vurdering – du skal kun udfylde oplysninger om bilens tilstand og uploade et billede af bilen. Du vil straks modtage en salgspris baseret på den online vurdering. Gennem vores internationale handelsnetværk kan vi tilbyde priser selv for biler, der er svære eller endda umulige at sælge på det lokale marked.

Sælg din bil som skrot efter en bilskade

Når en bil bliver involveret i en alvorlig ulykke eller en skade, kan det være en udfordring at få den repareret eller solgt til en rimelig pris. I sådanne tilfælde kan det være en fordelagtig løsning at overveje at sælge bilen som skrot. Dette kan ikke kun hjælpe dig med at slippe af med bilen og frigøre plads, men det kan også være en kilde til hurtige kontanter. Lad os se nærmere på processen med at sælge en bil som skrot efter en bilskade.

Den første ting, du skal gøre, er at vurdere skadens omfang. Hvis skaden er omfattende og reparationen vil koste mere end bilens faktiske værdi, kan det være mere fornuftigt at sælge den som skrot. I dette tilfælde kan du kontakte lokale skrotbiler, autoophug eller skrotfirmaer, der specialiserer sig i at købe skrotbiler. Disse virksomheder er vant til at håndtere biler med betydelige skader og vil være i stand til at give dig en rimelig pris baseret på bilens værdi som skrot.

Få Danmarks højeste skrotpræmie nu

2. Hvornår skal man skrotte sin bil?

Høj Reparationsomkostninger:

Når din bil ældes, begynder dens mekaniske og elektroniske komponenter at nedbrydes over tid. Dette resulterer ofte i hyppige reparationer, som kan være dyre og frustrerende. Her er nogle specifikke punkter, der uddyber dette:

a. Hyppige Besøg på Værkstedet: Ældre biler har en tendens til at kræve hyppige besøg på autoværkstedet. Du kan ende med at bruge betydelige summer på at få repareret alt fra motoren til bremserne, transmissionen og suspensionen.

b. Stigende Omkostninger: Jo ældre bilen er, desto sværere kan det være at finde reservedele, og derfor kan omkostningerne ved reparation stige markant. Du kan ende med at betale mere for en simpel reparation, end bilen er værd.

c. Tab af Pålidelighed: Når bilen konstant bryder sammen, bliver den mindre pålidelig. Dette kan føre til frustration og usikkerhed, især hvis du bruger bilen til daglig transport. At have tillid til din bil er afgørende for din sikkerhed og din komfort.

d. Budgetudfordringer: Reparationsregningerne kan hurtigt tømme din økonomiske konto. Du vil måske gerne bruge dine penge på noget mere meningsfuldt end en gammel bil, der konstant skal repareres.

e. Lavere Handelsværdi: En bil med en historie af hyppige reparationer har ofte en lavere handelsværdi, hvis du forsøger at sælge den. Potentielle købere vil være forsigtige, og du vil sandsynligvis få et dårligere tilbud.

Løsningen: Bilskrotning

At skrotte din bil i stedet for at fortsætte med at reparere den kan spare dig for de økonomiske og praktiske udfordringer, der følger med en aldrende og upålidelig bil. Du kan få en rimelig pris for din skrotbil og bruge disse penge til at investere i en nyere, mere pålidelig bil, der kræver færre reparationer og giver dig større økonomisk sikkerhed. Skrotning er ofte den mest fornuftige økonomiske beslutning, når din bil når et punkt, hvor reparationer ikke længere er omkostningseffektive.

Kontakt os i dag for en vurdering af din bil, og lad os hjælpe dig med at frigøre dig fra de høje reparationsomkostninger og bekymringer, der følger med at eje en ældre bil.

Totaltskade:

Når en bil bliver erklæret “totalskadet,” betyder det, at den har været involveret i en alvorlig ulykke eller skade, og omkostningerne ved at reparere den overstiger dens faktiske markedsværdi. Dette er en afgørende situation, der kan kræve, at du overvejer at skrotte din bil. Her er nogle vigtige detaljer om totaltskade:

 1. Ulykker og Skader: Totaltskade kan ske som følge af alvorlige trafikulykker, brand, oversvømmelse eller andre omstændigheder, hvor bilen lider omfattende skader. I sådanne tilfælde kan det være farligt og ulovligt at fortsætte med at køre bilen på vejene.
 2. Reparationsomkostninger: Når bilen er totalskadet, er det ofte ikke praktisk eller økonomisk forsvarligt at forsøge at reparere den. Reparationsomkostningerne kan være astronomiske, da de ofte involverer udskiftning af store komponenter som motor, karosseri og elektronik.
 3. Sikkerhed og Forsikring: Hvis din bil er involveret i en ulykke, og forsikringsselskabet anser den for at være totalskadet, vil de normalt tilbyde dig en udbetaling baseret på bilens aktuelle markedsværdi. Dette kan være en hjælpende hånd i at erstatte din bil og sikre, at du ikke står uden transportmidler.
 4. Miljøhensyn: En totalskadet bil kan også have miljømæssige konsekvenser, især hvis den ikke bortskaffes korrekt. Ved at skrotte din totalskadede bil gør du en miljøvenlig beslutning, da professionelle skrotningsvirksomheder normalt bortskaffer køretøjerne på en ansvarlig måde og genbruger materialerne.
 5. Sikkerhed: At fortsætte med at køre en totalskadet bil kan være farligt for både føreren og andre trafikanter. Sådanne biler kan have nedsat sikkerhed og ydeevne, hvilket øger risikoen for yderligere ulykker.

Løsningen: Bilskrotning

Når din bil er totalskadet, er bilskrotning ofte den sikreste og mest fornuftige løsning. Ved at skrotte din totalskadede bil kan du modtage en rimelig udbetaling, som du kan bruge til at erstatte den med en sikker og pålidelig bil. Det giver dig også mulighed for at undgå at sætte dit eget liv og andres i fare ved at køre en usikker bil på vejene.

Kontakt os i dag, så kan vi hjælpe dig med at håndtere din totalskadede bil og sørge for, at den bortskaffes på en ansvarlig måde. Din sikkerhed og miljøet er vores prioritet.

Ældre Model med Lav Værdi:

Når vi taler om en “ældre model med lav værdi,” refererer vi til biler, der er blevet forældede i forhold til moderne køretøjer, og som derfor har en begrænset markedsværdi. At eje en sådan bil kan være økonomisk ufordelagtigt og upraktisk. Her er nogle vigtige detaljer om denne situation:

 1. Teknologisk Forældethed: Ældre biler kan mangle de nyeste teknologiske funktioner og sikkerhedssystemer, der findes i moderne køretøjer. Dette kan påvirke din køreoplevelse og sikkerhed negativt.
 2. Brændstofeffektivitet: Ældre biler er ofte mindre brændstofeffektive sammenlignet med moderne biler. Dette betyder, at du kan bruge flere penge på brændstof, hvilket på lang sigt kan blive en betydelig omkostning.
 3. Højere Vedligeholdelsesomkostninger: Ældre biler har en tendens til at have højere vedligeholdelsesomkostninger på grund af slid og ældning af mekaniske komponenter. De kræver hyppigere reparationer og reservedelsskift.
 4. Nedsat Sikkerhed: Ældre biler har ikke de samme sikkerhedsfunktioner og kollisionsbeskyttelse som moderne køretøjer. Dette kan udsætte dig og dine passagerer for øget risiko i tilfælde af en ulykke.
 5. Lavere Handelsværdi: Ældre biler har normalt en lavere handelsværdi, hvis du forsøger at sælge dem. Købere foretrækker ofte nyere biler med lavere kilometertal og flere funktioner.

Løsningen: Bilskrotning

At skrotte din ældre bil med lav værdi kan være en fornuftig beslutning, især hvis den er blevet en byrde på grund af hyppige reparationer og vedligeholdelsesomkostninger. Her er nogle fordele ved at vælge bilskrotning:

– Frigørelse af Plads: Når du skrotter din ældre bil, frigiver du plads i din garage, indkørsel eller på din ejendom. Dette giver dig mulighed for at bruge pladsen til andre formål eller opgradere til en nyere bil.

– Miljøvenligt Valg: Ved at skrotte din ældre bil hjælper du med at reducere CO2-udledningen og bidrager til miljøbeskyttelse, da mange skrotningsvirksomheder genbruger materialerne ansvarligt.

– Rimelig Udbetaling: De fleste skrotningsvirksomheder vil give dig en rimelig udbetaling baseret på din bils værdi og metalmængden. Du kan bruge disse penge til at dække omkostningerne ved at købe en nyere og mere pålidelig bil.

Kontakt os i dag for en gratis vurdering af din ældre bil med lav værdi, og lad os hjælpe dig med at tage det første skridt mod en mere økonomisk fornuftig og praktisk transportløsning. Din komfort og økonomiske stabilitet er vores prioritet.

Miljøvenlig Beslutning:

At skrotte din bil af miljømæssige årsager kan være en værdifuld og bæredygtig beslutning. Ældre biler kan ofte have en negativ indvirkning på miljøet på flere måder, og ved at vælge bilskrotning bidrager du til at beskytte vores miljø. Her er nogle nøgleaspekter ved denne beslutning:

 1. Forurening: Ældre biler har normalt en højere emissionsrate sammenlignet med moderne køretøjer. De kan udsende mere forurenende stoffer, herunder kulilte, kvælstofilter og partikler, hvilket bidrager til luftforurening og klimaændringer.
 2. Brændstofeffektivitet: Ældre biler er ofte mindre brændstofeffektive, hvilket betyder, at de bruger mere brændstof pr. kilometer kørt. Dette øger deres CO2-udledning og påvirker negativt miljøet og klimaet.
 3. Manglende Miljømæssige Innovationer: Ældre biler mangler ofte moderne teknologiske funktioner, der er designet til at reducere deres miljøpåvirkning. Dette inkluderer brændstofeffektive motorer, reduktion af affald og genanvendelige materialer.
 4. Ansvarlig Bortskaffelse: Når du skrotter din bil hos en autoriseret skrotningsvirksomhed, sikrer du, at den bortskaffes på en ansvarlig måde. De professionelle skrotningsvirksomheder demonterer og genbruger bilens komponenter og materialer, hvilket reducerer affaldsmængden og sparer ressourcer.
 5. Fremme af Grøn Mobilitet: Ved at skrotte din gamle bil og investere i en nyere, mere brændstofeffektiv eller elektrisk bil, hjælper du med at fremme grøn mobilitet og reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer.

Løsningen: Bilskrotning og Miljøbeskyttelse

At skrotte din ældre, mindre miljøvenlige bil og eventuelt erstatte den med en mere miljøvenlig model er et vigtigt skridt i retning af at beskytte vores miljø og mindske din egen økologiske fodaftryk. Ved at gøre dette:

– Reducerer du CO2-udledningen: Moderne biler er normalt mere brændstofeffektive og har lavere udledninger, hvilket bidrager til at mindske drivhusgasemissionerne og bremse klimaændringerne.

– Reducerer du luftforurening: Nyere biler er udstyret med avancerede udstødningskontrolsystemer, der hjælper med at reducere forurenende stoffer, der bidrager til luftforurening og sundhedsmæssige problemer.

– Støtter du bæredygtighed: Ved at deltage i bilskrotning og genbrug af materialer bidrager du til en mere bæredygtig bilindustri og økonomi.

– Bidrager du til en renere fremtid: Din beslutning om at tage miljøvenlige skridt kan inspirere andre til at gøre det samme, hvilket skaber en positiv indvirkning på miljøet.

Kontakt os i dag for at starte processen med at skrotte din ældre bil og gøre en aktiv indsats for at beskytte vores miljø. Din beslutning kan gøre en værdifuld forskel i bevarelsen af vores planet.

Få Danmarks højeste skrotpræmie nu

Frihed fra Bekymringer:

At eje en ældre bil, der konstant kræver reparationer og vedligeholdelse, kan være en kilde til konstante bekymringer og stress. Denne bekymring kan have en negativ indvirkning på din livskvalitet og daglige rutiner. Her er nogle aspekter, der uddyber dette punkt:

 1. Uforudsigelige Udgiftsbyrder: Ældre biler har en tendens til at have uforudsigelige reparationer, der kan dukke op når som helst. Dette gør det svært at budgettere for køretøjsomkostningerne, og du kan ende med at bruge penge, der ellers skulle gå til andre vigtige udgifter.
 2. Usikker Køreoplevelse: Når din bil er upålidelig og udsat for hyppige nedbrud, kan du aldrig være helt sikker på, om den vil bringe dig sikkert til din destination. Dette kan skabe bekymring og frygt, især når du har vigtige forpligtelser eller en lang rejse foran dig.
 3. Tidsspilde: Besøg på værkstedet og ventetid på reparationer kan tage værdifuld tid ud af din dagligdag. Det kan forstyrre din arbejdsplan, sociale aktiviteter og personlige tid.
 4. Frustration og Stress: At skulle håndtere gentagne problemer med din bil kan føre til frustration og stress. Du kan føle dig magtesløs og irritabel over tid.
 5. Mangel på Tillid: Når din bil konstant skuffer dig med problemer, mister du gradvist tilliden til den. Dette kan påvirke din selvtillid og følelse af sikkerhed på vejene.

Løsningen: Skrotning for Frihed

At skrotte din bekymringsfyldte ældre bil kan give dig en ny følelse af frihed og komfort. Her er nogle fordele ved at tage denne beslutning:

– Økonomisk Sikkerhed: Ved at skrotte din gamle bil frigør du dig fra de uforudsigelige omkostninger ved reparationer og vedligeholdelse. Du kan bruge dine penge mere fornuftigt og budgettere uden bekymring.

– Pålidelig Transport: Med en nyere bil eller en erstatning, der er i god stand, kan du have tillid til, at du kan komme fra A til B uden at bekymre dig om uventede problemer.

– Tidsbesparelse: Du sparer tid ved ikke at skulle besøge værkstedet konstant. Dette giver dig mulighed for at fokusere på dine prioriterede opgaver og aktiviteter.

– Mindre Stress: Frihed fra bekymringer om din bil giver dig mulighed for at nyde en mere stressfri hverdag og bedre mentalt velvære.

– Bedre Livskvalitet: Med en pålidelig bil og mindre bekymringer kan du fokusere på det, der virkelig betyder noget i dit liv, herunder tid med familie og venner, karriere og personlige interesser.

Kontakt os i dag for at komme i gang med skrotning af din gamle bekymringsfyldte bil og genopdage friheden til at leve uden bilrelaterede stress og bekymringer. Din komfort og livskvalitet er vores prioritet.

lille logo

Ønsker du at få byttet din bil med en anden? Ja så er det muligt - kontakt os og vi finder en løsning til dig!

3. Skrotpræmie

At vælge den rigtige skrotservice er afgørende, når du vil maksimere værdien af din skrotbil. Her er nogle grunde til, hvorfor vi er det bedste valg:

1. Høje Skrotpræmier

Vi forstår, at du ønsker at få mest muligt ud af din gamle bil, og derfor tilbyder vi de højeste skrotpræmier i branchen. Uanset din bils tilstand, mærke eller model, er vi forpligtede til at give dig den bedst mulige pris for den.

2. Hurtig og Nem Proces

Vi ved, at din tid er værdifuld, så vi har skabt en hurtig og problemfri proces. Fra den første vurdering til den endelige betaling sørger vi for, at alt går glat og effektivt.

3. Miljøbevidst Skrotning

Vi er engageret i at beskytte miljøet. Derfor demonterer og genbruger vi komponenter fra din gamle bil på en måde, der reducerer affald og miljøpåvirkning.

4. Erfarne Fagfolk

Vores team består af erfarne fagfolk, der har ekspertise inden for bilskrotning. Du kan stole på, at din bil bliver behandlet korrekt og i overensstemmelse med alle lovmæssige krav.

Læs Alt Om Skrotpræmier Her!

Hvis du vil vide mere om, hvordan vores skrotpræmier fungerer, kan du besøge vores Skrotpræmie-side. Her finder du alle de oplysninger, du har brug for, herunder:

 • Hvordan vi vurderer din bil.
 • Hvordan prisen beregnes.
 • Betingelser og vilkår for at modtage skrotpræmien.

Vi tror på gennemsigtighed i vores processer, og vores skrotpræmie-side giver dig al den nødvendige information for at træffe en informeret beslutning om skrotning af din bil.

Kontakt Os i Dag for Højeste Skrotpræmie!

Så hvorfor vente? Hvis du har en skrotbil, der samler støv, og du vil have den bedste værdi ud af den, skal du kontakte vikoeberallebiler.dk i dag. Vi er klar til at give dig en høj skrotpræmie og sørge for, at hele processen er enkel og problemfri.

Besøg vores hjemmeside for mere information, eller kontakt os direkte for at få et tilbud på din skrotbil. Giv din gamle bil en værdig afsked med den højeste skrotpræmie, og lad os hjælpe dig med at få mest muligt ud af den.

Kontakt os nu for at begynde processen med at få den højeste skrotpræmie i dag!

 

Skrotpræmie satser

Vi har Danmarks bedste skrotpræmie satser: 

 • Vi køber alle biler som skal skrottes
 • Vi giver minimum 3.500 kroner i skrotpræmie
 • Vi kan give en skrotpræmie på op til 65.000 kroner
Billeder som skal skrottes

4. Vi afhenter din bil gratis

Har du en bil, du ønsker at sælge, men bekymrer dig om besværet ved transport og afhentning?

Vi tilbyder gratis afhentning af din bil, uanset hvor i landet den befinder sig.

Vi forstår, at det kan være en besværlig opgave at skulle transportere din bil til en forhandler eller vente på, at potentielle købere kommer for at se køretøjet.
Du behøver ikke at bekymre dig om at finde den nærmeste forhandler eller bruge tid og penge på at få bilen bragt til os. Vi kommer til dig!

Uanset om din bil befinder sig i Jylland, på Fyn, i København eller et andet sted i landet, er vi klar til at hjælpe.

lille logo

Du får tit en højere skrotpræmie hos os end hos andre steder

Så vælg den nemmeste og billigste måde, når du skal skrotte din bil. Tiderne er forbi, hvor du selv skulle klare alt; vi gør det nemt at komme af med din uønsket bil.
Udover det faktum, at vores service er helt gratis, uanset om du sælger til os eller ej, undgår du al det kedelige papirarbejde.

Få Danmarks højeste skrotpræmie nu

Her ses et sørgsmålstegn

Ofte stillede spørgsmål vedr. skrotbiler og skrotpræmier

Q: Hvad er skrotpræmie, og hvordan fungerer det?

A: Skrotpræmie er et incitament til at skrotte ældre, mindre miljøvenlige køretøjer og i stedet bidrage til en mere bæredygtig transportsektor. Når du skrotter din bil hos Vikoeberallebiler.dk, kan du modtage en økonomisk kompensation i form af en skrotpræmie.

Q: Hvor meget giver I i skrotpræmie?

A: Vores skrotpræmie varierer afhængigt af flere faktorer. Hos Vikoeberallebiler.dk tilbyder vi dog en minimumsskrotpræmie på 3.500 danske kroner. Den endelige præmie kan gå op til 70.000 danske kroner, alt efter bilens stand, model, alder og andre relevante faktorer.

Q: Hvordan fastsættes skrotpræmiens beløb?

A: Skrotpræmiens beløb fastsættes ud fra en grundig evaluering af din bil. Vores eksperter vurderer bilens aktuelle tilstand, mekaniske funktioner, kilometerstand og det generelle markedsværdi. Alt dette tages i betragtning, når vi beregner den endelige skrotpræmie, du vil modtage.

Q: Kan jeg få en skrotpræmie, hvis min bil er totalskadet?

A: Ja, selv hvis din bil er totalskadet eller ikke længere er i kørestand, kan du stadig modtage en skrotpræmie. Vikoeberallebiler.dk er interesseret i biler i alle tilstande, og vi vil gerne hjælpe dig med at skrotte din bil miljøvenligt og ansvarligt.

Q: Er der yderligere fordele ved at skrotte min bil hos Vikoeberallebiler.dk?

A: Ja, ud over at modtage en skrotpræmie, hjælper du også med at reducere miljøpåvirkningen ved at skrotte din bil korrekt. Vi sørger for, at alle skrottede biler behandles og genanvendes på en miljøvenlig måde, så farlige materialer ikke forurener vores natur.

Gratis bilvurdering på 2 trin

Gratis bilvurdering på 2 trin

Indholdsfortegnelse
Læs mere om

Det er hvad vores kunder siger om os:

Det var super nemt at få skrottet sin bil her

Ford ka Allan Thøgersen

Alt gik nemt og jeg fik en god skrotpræmie for min vikoeberallebiler bil. Et troværdigt og godt sted

Chevrolet matiz Bent H. Madsen

Jeg har fået skrottet min bil hos vikoeberallebiler.dk Tak for en god oplevelse. Nemt og hurtigt.

Hyundai getz Nadja Lauritzen

Høj skrotpræmie. Betalingen med det samme. Nemt og effektivt. Tak vikoeberallebiler.dk

Suzuki ignis Mette T. Sørensen

vikoeberallebiler.dk gjorde det let og bekvemt at skrotte min gamle bil. Effektiv service og en høj skrotpræmie jeg fik.. Anbefales!

Opel Zafira Marco herman

Fantastisk oplevelse med at skrotte min bil hos vikoeberallebiler.dk. Hurtig og problemfri proces. De tog sig godt af alt. Hentede bilen og jeg fik en god pris for min skrotbil.

Peugeot boxer Lukas lorenzen

vikoeberallebiler.dk gjorde det hurtigt og nemt at skrotte min bil. De håndterede alle formaliteter og gjorde det til en ubesværet oplevelse. Topkarakter!

Mercedes 220 Camilla Hessel

Jeg valgte vikoeberallebiler.dk til at skrotte min bil, og det var en fremragende beslutning. Venligt personale og en smidig proces. De afhentede bilen gratis og jeg fik en god pris for min bil. Jeg er meget tilfreds!

Skoda favorit Henriette madsen

Stor tak til Vikoeberallebiler.dk for at håndtere skrotningen af min bil så effektivt. De var professionelle og sørgede for, at alt blev taget hånd om. Jeg fik en god pris for min Vikoeberallebiler bil. Meget tilfreds!

Opel calibra Jonas mogensen

Vikoeberallebiler.dk er min go-to-service til skrotning af biler. De leverede fremragende service og tog sig af alt det nødvendige. De hentede bilen fra Varde. Jeg fik betalingen med det samme og bilen var solgt ..

Volvo 940 Ole Lassen

Vikoeberallebiler.dk gjorde skrotningen af min bil til en ubesværet proces. Jeg behøvede ikke at bekymre mig om noget. Fantastisk service hele vejen igennem! De er nemme at komme i kontakt med og tager sig den ....

Lancia Kappa Mette Boysen

Det var en dejlig nem og skøn oplevelse at skrotte min bil hos Vikoeberallebiler.dk. Motoren var Vikoeberallebiler på min Nissan Micra og Vikoeberallebiler hjalp mig med rådgivning. De overførte pengene samme dag og ......

Nissan Micra Helle ludvigsen

Tak for god hjælp med at finde en god løsning på min bil. Den er nu skrottet og det var nemt og dejligt. Jeg havde en Suzuki som blev totalskadet og Vikoeberallebiler hjalp mig med med at skrotte den.

Suzuki Vitara Fatima Rubaii

Min bil var Vikoeberallebiler . Bilen kunne ikke starte. Defektbil købte den samme dag jeg ringede. Det foregik super godt og effektivt.

Saab 900 Sara jeppesen

Vikoeberallebiler.dk var suer søde. De afhentede bilen fra Kolding samme dag og jeg fik en høj skrotpræmie.

Renault Clio Camilla jespersen

Vikoeberallebiler er min to-go skrothandler. De er søde og effektive og jeg fik alligevel det beløb som jeg i forvejen havde ønsket mig. Skønt sted. Tak for god service

Honda Civic Ulrik Pedersen

Fantastisk service og ekspertise! Jeg fik skrottet min gamle Opel Astra efter en dag. Utroligt imødekommende personale og høje skrotpriser. Kan varmt anbefales!

Opel Astra Mette Jensen

Vikoeberallebiler.dk gjorde hele processen med at skrotte min gamle Opel Corsa utrolig let. Deres hold var hurtige og effektive. Stor ros til dem for deres fantastiske service!" - Henrik Nielsen

Opel Corsa Henrik Nielsen

Jeg valgte at skrotte min Volkswagen Golf hos Vikoeberallebiler.dk, og det var en fantastisk oplevelse. De var professionelle, hjælpsomme og gav mig en fair pris. Jeg er meget tilfreds!"

Volkswagen Golf Henrik Emma Christensen

Vikoeberallebiler.dk leverede en fremragende skrotningsservice til min defekte Volvo V40. De var effektive, pålidelige og tog sig af alt det nødvendige. Fantastisk arbejde!"

Volvo V40 Anders Møller

Utrolig pålidelig og professionel service! De skrottede min Mercedes-Benz C-Klasse på ingen tid, og jeg fik en fornuftig skrotpræmie. Jeg kan varmt anbefale Vikoeberallebiler.dk til alle, der har brug for

Mercedes-Benz C-Klasse Maria Andersen

Jeg er utrolig tilfreds med beslutningen om at skrotte min gamle Ford Fiesta gennem Vikoeberallebiler.dk. De gjorde hele processen enkel og smidig. Kan varmt anbefales!" -

Ford fiesta Louise Pedersen

Fantastisk oplevelse! Jeg skrottede min gamle Citroën C3 hos Vikoeberallebiler.dk, og de gjorde hele processen hurtig og smertefri. Kan varmt anbefale deres skrotningsservice!"

Citroën C3 Lars Pedersen

Jeg valgte at skrotte min defekte Ford Mondeo gennem Vikoeberallebiler.dk, og det var den bedste beslutning. De tog sig af alt papirarbejdet og afhentningen af bilen. Fremragende service!

Ford Mondeo Maria Andersen

Vikoeberallebiler.dk leverede en fremragende skrotningsservice til min gamle Opel Insignia. De var professionelle, pålidelige og gav mig en fair pris for min skrotbil. Stor tak!

Opel Insignia Anders Nielsen

Jeg er meget tilfreds med Vikoeberallebiler.dk for deres hurtige og effektive skrotning af min Volkswagen Polo. De gjorde hele processen ubesværet, og deres kundeservice var fremragende!

Volkswagen Polo Emma Larsen

En stor tak til Vikoeberallebiler.dk for deres fremragende hjælp med skrotningen af min Nissan Qashqai. De var pålidelige, effektive og gav mig en god skrotpris. Absolut anbefalet!

Nissan Qashqai Nikolaj Jensen

Efter at have besluttet mig for at skrotte min Vikoeberallebiler Opel Corsa, valgte jeg Vikoeberallebiler.dk, og jeg blev ikke skuffet! Deres dygtige team håndterede hele processen med lethed og sikrede mig en rimelig skrotpris. Fantastisk service!

Kia Picanto Anders Nielsen

Valgte at skrotte min gamle Nissan Micra gennem Vikoeberallebiler.dk , og det var den bedste beslutning nogensinde! Deres effektive og pålidelige service gjorde hele processen enkel og problemfri. Kan varmt anbefales!

Nissan Micra Louise Andersen

Jeg valgte at lade min Vikoeberallebiler Ford Focus blive skrottet hos Vikoeberallebiler.dk, og jeg blev ikke skuffet! De tog sig af alt, fra afhentning til de nødvendige formaliteter. En fantastisk service, som jeg gerne anbefaler til andre!

Ford Focus Morten Hansen